Om mig

Hvem er jeg?

Mit navn er Pia Neves.

Jeg er uddannet Clairvoyant på Institut for Clairvoyance i København. Jeg er ligeledes uddannet lærer og underviser stadig ved siden af min praksis. Dette er et helt bevidst valg, da det hjælper mig til at holde benene solidt plantet i jorden.

Jeg er clairvoyant, skolelærer og helt almindelig, samtidig med at jeg har denne vidunderlige evne, som jeg værdsætter så højt.


 

Siden 1999 har jeg undervist i folkeskolen,særligt udsatte og kriminalitetstruede unge, samtidig med at jeg på frivillig basis har hjulpet en del medlemmer af Fangekoret fra Vridsløslille Statsfængsel samt deres pårørende med "spirituelle samtaler". Jeg udviklede et nært venskab med særligt Jørgen Rosenbæk Jørgensen, også kaldet “Jørgen Livstid”. Jørgen er her desværre ikke mere, men han er det menneske, der har lært mig mest om mine egne evner, om tilgivelse og at det eneste livet drejer sig om, er kærlighed - og hvad mennesker er for og med hinanden.

Allerede fra jeg var helt lille mærkede jeg til mine evner. Jeg drømte utallige og detaljerede drømme om ting der skete i fremtiden. Jeg havde meget stærke fornemmelser for andre mennesker og deres følelser, ligesom jeg også tit fik "beskeder" om folk i min nærhed, f.eks. at jeg skulle være "på vagt" eller det helt modsatte, at denne person kunne jeg virkelig stole på.

Senere udviklede mine evner sig til at jeg pludselig - uden at kunne  forklare det - fik en tanke som:"Vi må hellere tage hjem til den og den i år, det bliver hendes sidste jul" og til at drømme drømme, hvor jeg fik beskeder om fremtiden, eller hvis jeg ikke kunne finde nogle vigtige ting.

I de sene teenageår og op i tyverne blev mine evner stærkere og stærkere.

Jeg oplevede oftere og oftere at jeg modtog "beskeder" om folk i toget, eller folk omkring mig. Nogle gange var det meget ubehagelige beskeder jeg fik, andre gange var det små sjove finurligheder om folk.

Samtidig begyndte jeg at føle mere og mere, at jeg var i kontakt med noget "højere", noget som beskyttede mig, og som også beskytter mig den dag i dag.

Jeg ved nu, at det var og er mine "hjælpere" fra den anden side. Jeg tror på, at alle mennesker har en eller flere. I mit eget tilfælde, følges jeg tæt af min tiptipoldefar, som jeg efter sigende skulle have arvet mine helt særlige evner fra. Jeg er ham dybt taknemmelig.

Jeg besluttede mig for længe siden for, at jeg en dag ville arbejde med mine evner professionelt. Til dette mener jeg, at man bør gennemgå en vis uddannelse.

Jeg tror ikke på begrebet "autodidakt clairvoyant" . Man skylder sine klienter - jer - at være uddannet i det man tilbyder, via træning, træning og atter træning, ligeledes at man har gennemgået og gennemdiskuteret etiske regelsæt. Det er jo mennesker, følelser og kærlighed til mistede pårørende, som man har med at gøre..

Jeg besluttede mig i sin tid for at gennemgå 1½ års uddannelse på Institut for Clairvoyance v. Steen Kofoed og Steen Krarup fra tv-programmet "Åndernes Magt" - dette for at sikre mig, at jeg kunne lære at bruge mine evner helt optimalt.

Jeg valgte at studere på denne skole, da følte at Steen og Steen altid virkede troværdige i deres programmer. Jeg tog ikke fejl.

Min uddannelse har været en lang fantastisk rejse ind og ud af mit eget og andres sind med kærlig vejledning fra åndeverdenen - og 2 x Steen.

Mine to uddannelser er på mange måder vidt forskellige, men jeg mener, som sagt, det er meget vigtigt, at jeg kontinuerligt også holder fast i den "jordnære" verden.

Jeg takker hver eneste dag for den gave det er, at jeg kan bruge mine evner til at hjælpe mennesker i forskellige livssituationer på vej videre.

Tak fordi du har vist interesse for clairvoyance - og tak fordi du - hvis du vælger at komme til en session - viser mig den tillid.

 

Du kan læse mere om mig her:

 1. http://www.udeoghjemme.dk/find/pia%20neves%20de%20brito
 2. http://www.udeoghjemme.dk/skaebner/utrolige-historier/roerende-historier-om-afdoede-kontakt
 3. https://www.youtube.com/watch?v=HIgcB2PyBzQ
 4. https://www.youtube.com/watch?v=FbCdb2Ky58I
 5. http://www.oestrogen.dk/Sind-og-velvaere/Det-Alternative/2012/11/Pia-taler-med-de-afdoede.aspx

 

Etik

Jeg er medlem af Clairvoyant Foreningen og arbejder udfra denne formålsparagraf:

Formålet med clairvoyancen er at medvirke positivt og kærligt til klientens eget arbejde med personlig udvikling.

Det er den clairvoyantes ansvar, at formidle budskabet så klart som muligt, og det er klientens eget ansvar at forvalte det.

Derudover arbejder vi ud fra disse etiske regler:

 • Vi har tavshedspligt. Det betyder at fortrolige oplysninger om navngivne personer ikke videregives til andre.

Eneste undtagelse herfor er:

"Lov om social service. Nr. 573 af 24.juni 2005 §36", som omhandler meget alvorlige forhold som fysisk el. psykisk vold, seksuelle overgreb, mishandling, vanrøgt eller lignende, som er den almindelige borgers pligt at anmelde til rette instans.

 • Generelt stilles der ikke ind på 3.person, men gerne dennes samspil med klienten. En undtagelse herfor er børn under 12 år.
 • Den clairvoyante udtaler sig gerne om psykisk eller fysisk ubalance, men stiller ikke sygdomsdiagnoser eller redegør for dødstidspunkter.
 • Der ydes ikke clairvoyance til personer, som den clairvoyante er i familie med - eller på anden måde følelsesmæssigt involveret i.
 • Alkohol og rusmidler er uforenelige med clairvoyance - både for den clairvoyante og klienten.
  Ved umyndige personer kræves værges samtykke.

Som medlem af Clairvoyant Foreningen skriver man desuden under på disse regelsæt

 • En kompetent clairvoyant stiller aldrig ind på en person, som ikke har bedt
  om det.
 • Fortæller aldrig om død, ulykke og alvorlige sygdomme.
 • Viser respekt og indlevelsesevne over for sin klient.
 • Har tavshedspligt.
 • Har stor ansvarlighed, etik og moral
 • Tilbyder clairvoyancen optaget på elektronisk medie eller i skriftlig form.